POMOC 1% PODATKU

Każda złotówka przybliża Polę do zdrowia

Wszystkich z Państwa, którzy zechcą wesprzeć leczenie i rehabilitację Poli podczas rozliczania podatku dochodowego, prosimy o wpisanie w formularzu deklaracji PIT poniższych danych:

Numer KRS: 0000290273 (numer organizacji pożytku publicznego nadzorującej zbiórkę)
Wnioskowana kwota: kwota nieprzekraczająca 1% podatku należnego, wg stosownego pola w deklaracji podatkowej, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
Wyrażam zgodę: wg uznania, zaznaczenie pozwoli na przekazanie przez Urząd Skarbowy Państwa danych Fundacji
Cel szczegółowy 1%: Pola Grabowska (wskazanie Poli, jako celu wsparcia)

Zbiórkę prowadzimy z pomocą Fundacji Cor Infantis (organizacja pożytku publicznego nadzorowana przez Ministra właściwego do spraw zdrowia) – wpłaty trafiają wyłącznie na konto Fundacji i są przeznaczone na koszty leczenia i rehabilitacji Poli.

Dane fundacji:
Cor Infantis
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca „COR INFANTIS”
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
tel +48 887 220 007
www.corinfantis.org

NIP: 7123093043
REGON: 060294101
KRS: 0000290273


Bezpośrednie wpłaty na subkonto Poli w Fundacji Cor Infantis

wpłaty w PLN:
 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem Pola Grabowska
wpłaty w USD:
PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 z dopiskiem Pola Grabowska
wpłaty w EUR:
PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 z dopiskiem Pola Grabowska
Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk.

Fundacja Cor Infantis nie pobiera prowizji ani żadnych innych opłat. Całość zebranych środków przeznaczona jest na leczenie dziecka.